את ההשראה שלי אני מקבלת מתוך הבית ומחוצה לו.
כמעט כל דבר מעניין אותי במובן של נושא לציור הבא.
ברגע בו קורה החיבור, אני כבר מתרגמת בראשי את האובייקט למשטחי צורות וצבע.
בהרבה מן המקרים אני ממשיכה סדרה של זומים על אותו הנושא עד רגיעה.